SRL Info

From the blog

Societatea cu Raspundere Limitata (SRL): cadrul legal de functionare si scurte consideratii functionale

Societăţile cu răspundere limitată (SRL) sunt  înfiinţate în baza Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Societatea cu răspundere limitată este forma de societate comercială ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii răspund  doar în limita aportului lor. Aceasta  se poate constitui prin contract de societate şi statut, iar în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, numai prin statut. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv.

În vederea realizării scopului pentru care s-a constituit, societatea cu răspundere limitată  poate desfăşura orice activităţi permise de lege. Activităţile desfăşurate de societăţile cu răspundere limitată sunt supuse regimului de autorizare prevăzut de legislaţia specifică în vigoare.

Numărul de asociaţi ai unei societăţi cu răspundere limitată se stabileşte prin statut şi poate varia între unu şi cincizeci.

Capitalul social al societăţii cu răspundere limitată este variabil şi nu poate fi mai mic de 200 lei. Capitalul social minim trebuie subscris şi vărsat integral la data înfiinţării societăţii cu răspundere limitată.

Capitalul social al societăţii cu răspundere limitată se divide în părţi sociale egale a căror valoare nominală se stabileşte prin actul constitutiv şi care nu poate fi mai mică de 10 lei.

Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societăţilor cu răspundere limitată.

Aporturile în natură sunt admise la societăţile cu răspundere limitată.  Acestea se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societatea cu răspundere limitată a bunurilor aflate în stare de utilizare.

Asociaţii primesc părţi sociale în schimbul aporturilor subscrise .

Semnatarii actului constitutiv precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori. Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de prezenţa lege