Societatea cu Raspundere Limitata (SRL): cadrul legal de functionare si scurte consideratii functionale

Societăţile cu răspundere limitată (SRL) sunt  înfiinţate în baza Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Societatea cu răspundere limitată este forma de societate comercială ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii răspund  doar în limita aportului lor. Aceasta  se poate constitui prin contract de societate şi statut, iar în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, numai prin statut. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv.

Read More